У рамках Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» презентовано Оцінку електронної готовності України
Новини е-урядування  

У рамках Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» презентовано Оцінку електронної готовності України 30.10.2013

У рамках Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» презентовано Оцінку електронної готовності України

Завершена робота над Оцінкою електронної готовності України, і сьогодні у рамках Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» цей документ офіційно презентовано громадськості.

Оцінка електронної готовності України проводилася Національним центром електронного урядування на замовлення Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України. Робоча група складалася з представників урядових структур, наукових установ, інститутів громадянського суспільства та незалежні експерти.

Директор національного центру електронного урядування Олеся Архипська, яка є керівником робочої групи, під час презентації документа наголосила: «Перший і єдиний раз оцінка готовності України до електронного управління проводилася у 2002 році - тобто більше 10 років тому. Їїрезультати мали стати основою інформаційно-аналітичної складової Загальнодержавної програми «Електронна Україна». Через об’єктивні та суб’єктивні причини реалізація зазначеної програми не відбулася. З цього часу інформаційні технології суттєво змінилися, як і спосіб їх використання та рівень інформаційної культури користувачів». Наприклад, у звіті 2002 року зазначається, що тільки близько 40% шкіл було оснащено комп’ютерами (1/4 усієї комп'ютерної бази системи освіти країни). Соціальні мережі не були широко розповсюджені, мобільний Інтернет був менш розвинутий, смартфони та планшети тільки були запущені у виробництво, а про відкриті дані, відкриті стандарти і відкриті технології ще не йшлося.

Але пройшло 11 років і ІКТ стали масовими та персоніфікованими. Їх застосовування в публічному управлінні стало прогресивним, змінивши структуру суспільних послуг і характер відносин держави та громадян у режимі он-лайн, що пов’язано передусім із цифровізацією всіх аспектів життєдіяльності суспільства.

Зараз в Україні налічується 75 центральних органів виконавчої влади (ЦООВ): 18 міністерств, 25 служб, 16 агентств, 12 інспекцій, Пенсійний фонд. Разом з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, 5 національними комісіями, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, вищими судовими органами (5), а також ЦВК та РНБО 90 органів державної влади. Анкети щодо електронної готовності було розіслано всім зазначеним органам, а також усім ОДА, разом із Кабінетом Міністрів АРК, міськими держадміністраціями Києва і Севастополя. В анонімному порядку проведено тематичне опитування профільних слухачів Національної академії державного управління при Президентові України.

У результаті було отримано 95 інформативних анкет. З них: 52 (біля 60% загальної кількості) від ЦОВВ, 20 (74% загальної кількості) від обласних державних адміністрацій, 19 (95% загальної кількості) від АРК.

Метою анкетування була необхідність з’ясувати, як представники зазначених органів держвлади оцінюють свою готовність використовувати ІКТ в управлінні на благо людей і підвищують ефективність управління.

Так, згідно з наданими відповідями, в ЦОВВ використовується понад 24 300 різних комп’ютерів (112% по відношенню до кількості співробітників). 98% установ мають надійний доступ до мережі Інтернет, 100% із них автоматизовані системи документообігу, хоча загалом в системі документообігу працюють у середньому біля 34% співробітників. 46% установ мають веб-сторінки для надання онлайн послуг, і лише 19% надають такі послуги. У середньому 52% установ власноруч розробляють план впровадження ІТ, водночас лише 36% мають бюджет для його фінансування.

Як наголосила Олеся Архипська, загальні висновки дозволять стверджувати, що на рівні ЦОВВ проблема інформатизації загалом вирішена. Найнижчі показники електронної готовності ЦОВВ мають такі індикатори прозорість держзакупівель (27%), наявність першочергових послуг для громадян та бізнесу у форматі «єдиного вікна» (29%), фактори ефективності електронного управління (36%). Для подальшого розвитку е-урядування необхідним є прийняття відповідних рішень на вищому рівні, додала Директор національного центру електронного урядування.

У той же час, опрацьовані дані свідчать, що в облдержадміністраціях працює близько 7 150 працівників. При чому їх кількість коливається від 85 (Сумська ОДА) до 793 (Луганська ОДА) осіб, що потребує детального аналізу. Разом з цим можна спостерігати іншу картину щодо забезпечення комп’ютерами в областях: в усіх ОДА використовується понад 4 200 комп’ютерів, що дорівнює майже 59% кількості їх співробітників. Також комп’ютер використовують 87% посадових осіб ОДА. При цьому практично 100% облдержадміністрацій мають надійний доступ до Інтернету, тільки 25% мають веб-сторінку для надання онлайнових послуг, і лише 30 із них їх надають. 80% ОДА використовують автоматизовані системи документообігу. Такі дані свідчать про необхідність централізованого впровадження, розробки та застосування типізованих рішень, що, крім іншого, скоротить сукупні видатки.

«Проведене опитування та оцінка готовності України до електроного урядування виявили ряд проблем. Хоча Україна демонструє впевнений прогрес у створенні інформаційної інфраструктури і доступу до неї, але при цьому слід зазначити й низьку якість на недостатню кількість електронних послуг, які надаються громадянам і бізнесу як застосуванням електронних засобів», - зазначила Олеся Архипська.

Результати оцінки е-готовності України будуть використані для стратегічного планування розвитку інформаційного суспільства, тому числі е-урядування. З цією метою передбачається здійснення щорічного моніторингу і бенчмаркінгу за визначеними показниками.

Возврат к списку Яндекс.Метрика google catalog